Styrelsen uppdrag är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen genom att erbjuda ett bra boende kombinerat med en långsiktigt stabil föreningsekonomi.

Styrelsen

Björn Liljestrand – Ordförande
Jonas Öberg – Sekreterare
Håkan Westman – Ledamot