BRF Sommarstugan: info(a)brfsommarstugan.se

Frågor besvaras av Jonas Öberg på telefon: 08-586 486 00


Teknisk förvaltning Liljestrand Fastigheter:
Mattias Lillsunde, mattias.lillsunde(a)liljestrand.se

Ekonomisk förvaltning Liljestrand Fastigheter:
08-586 486 00, ekonomi(a)liljestrand.se

Felanmälan:
08-408 090 70 eller felanmalan(a)brfsommarstugan.se