Styrelsen uppdrag är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen genom att erbjuda ett bra boende kombinerat med en långsiktigt stabil föreningsekonomi.

Styrelsen

Daniel Wadenius – Ledamot (Ordförande)
Sofia Asp – Ledamot 
Marie Edsborg – Ledamot
Anna Norelius – Ledamot
Anton Norén- Ledamot