Styrelsen uppdrag är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen genom att erbjuda ett bra boende kombinerat med en långsiktigt stabil föreningsekonomi.

Styrelsen

Daniel Wadenius – Ordförande
Sofia Asp – Vice ordförande
Sara Westin – Kassör
Anna Norelius – Sekreterare
Annika Dahlberg- Ledamot

Maria Baqeri – Suppleant
Payan Taha – Suppleant
Lena Hammarlund – Suppleant

Valberedning

Marie Edsborg
Jennifer Hasslund