Styrelsen uppdrag är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen genom att erbjuda ett bra boende kombinerat med en långsiktigt stabil föreningsekonomi.

Styrelsen

Björn Liljestrand – Ledamot (Ordförande)
Jonas Öberg – Ledamot (Sekreterare)
Peter Flemström – Ledamot
Daniel Wadenius – Ledamot
Kristin Nehmé – Suppleant